< Πίσω

ΜΟΤΤΑ

ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ MAGNA INOX

#1006

ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ MAGNA INOX 1lt
ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ MAGNA INOX 0.5lt
ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ MAGNA INOX 0.15lt
ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ MAGNA INOX 0.25lt
ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ MAGNA INOX 0.35lt

ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ INOX

#1007

ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ INOX 85ml
ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ INOX 140ml
ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ INOX 0.2lt
ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ INOX 0.3lt

ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ INOX

#1008

ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ INOX 150cl
ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ INOX 100cl
ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ INOX 75cl
ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ INOX 50cl
ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ INOX 35cl
ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ INOX 25cl

ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ ΜΟΤΤΑ

#1009

ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ ΜΟΤΤΑ 70ml
ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ ΜΟΤΤΑ 50ml
ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ ΜΟΤΤΑ 35ml

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ

#1010

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 3lt
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 2lt
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 1.5lt
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 1lt
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 0.6lt
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 0.3lt

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ

#1012

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 1lt
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 0.6lt
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 0.5lt
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 0.28lt

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ

#1013

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 150cl
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 100cl
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 75cl
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 50cl
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 35cl
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΙΝΟΧ 25cl