< Πίσω

ΚΑΛΑΘΙΑ

ΒΑΣΗ ΨΩΜΙΟΥ ΔΙΩΡΟΦΗ ΙΝΟΧ

#865

ΒΑΣΗ ΨΩΜΙΟΥ ΔΙΩΡΟΦΗ ΙΝΟΧ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50*34cm ΥΨΟΣ:37.5 GN: 1/1
ΒΑΣΗ ΨΩΜΙΟΥ ΔΙΩΡΟΦΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 29*27cm ΥΨΟΣ:35 GN: 1/2

ΚΑΛΑΘΙ RATTAN

#866

ΚΑΛΑΘΙ 41*29*Υ7cm
ΚΑΛΑΘΙ 30*22*Υ7cm
ΚΑΛΑΘΙ 23*15*Υ7cm

ΚΑΛΑΘΙ RATTAN

#867

ΚΑΛΑΘΙ RATTAN 53*32.5*Υ15.5cm

ΚΑΛΑΘΙ RATTAN

#868

ΚΑΛΑΘΙ GN 1/1 53*32.5*Υ6.5cm
ΚΑΛΑΘΙ GN 1/2 32.5*26.5*Y6.5cm
ΚΑΛΑΘΙ GN 1/3 32.5*17.5*Y6.5cm
ΚΑΛΑΘΙ GN 1/4 26.4*16.2*Y6.5cm
ΚΑΛΑΘΙ GN 1/6 17.6*16.2*Y6.5cm
ΚΑΛΑΘΙ GN 2/3 32.5*35.4*Y6.5cm

ΚΑΛΑΘΙ RATTAN

#869

ΚΑΛΑΘΙ GN 1/1 53*32.5*Y10cm
ΚΑΛΑΘΙ GN 1/2 32.5*26.5*Y10cm
ΚΑΛΑΘΙ GN 1/3 32.5*17.5Y10cm
ΚΑΛΑΘΙ GN 1/4 26.4*16.2*Y10cm
ΚΑΛΑΘΙ GN 1/6 17.6*16.2*Y10cm
ΚΑΛΑΘΙ GN 2/3 32.5*35.4Y10cm

ΚΑΛΑΘΙ RATTAN

#870

ΚΑΛΑΘΙ RATTAN 26*26*Υ20cm

ΚΑΛΑΘΙ ΜΠΑΓΚΕΤΑΣ RATTAN

#871

ΚΑΛΑΘΙ ΜΠΑΓΚΕΤΑΣ RATTAN 42*Y35cm

ΚΑΛΑΘΙ RATTAN

#872

ΚΑΛΑΘΙ RATTAN 60*40*Υ60cm

ΚΑΛΑΘΙ RATTAN

#873

ΚΑΛΑΘΙ RATTAN 40*20*Υ5cm
ΚΑΛΑΘΙ RATTAN 40*30*Υ5cm
ΚΑΛΑΘΙ RATTAN 60*20*Υ5cm
ΚΑΛΑΘΙ RATTAN 60*40*Υ5cm

ΚΑΛΑΘΙ ΜΠΑΓΚΕΤΑΣ RATTAN

#874

ΚΑΛΑΘΙ ΜΠΑΓΚΕΤΑΣ RATTAN 30*Υ38cm